Kaja Selmer

Lege PhD

Kaja Selmer er fulltidsforsker ved Spesialsykehuset for epilepsi SSE og Avdeling for forskning og utvikling ved Nevroklinikken, Oslo Universitetssykehus (OUS). Hun leder Nevrogenetisk forskningsgruppe ved Nevroklinikken OUS. Kaja Selmer er spesielt interessert i genetikk og epigenetikk ved epilepsi, i tillegg til epilepsibehandling. Hun leder prosjektet TeraEpi sammen med Marte Bjørk og Kristina Gervin. Prosjektet er støtet av Norges Forskningsråd og har som målsetting å avdekke årsakene til fosterskade ved bruk av anfallsforebyggende legemidler i svangerskapet