Kaja Selmer


Kaja Selmer

Lege PhD

Kaja Selmer er fulltidsforsker ved Spesialsykehuset for epilepsi SSE og Avdeling for forskning og utvikling ved Nevroklinikken, Oslo Universitetssykehus (OUS). Hun leder Nevrogenetisk forskningsgruppe ved Nevroklinikken OUS. Kaja Selmer er spesielt interessert i genetikk og epigenetikk ved epilepsi, i tillegg til epilepsibehandling.