Kari Aaberg

Barnelege PhD

Kari Aaberg er barnelege og jobber ved Spesialsykehuset for epilepsi SSE. Hun har forsket på forekomst av epilepsi hos barn, årsaker og tilleggsdiagnoser.