Katrin Begall

Epilepsisykepleier

Katrin Begall er epilepsisykepleier ved Haukeland Universitetssjukehus og forskningskoordinator i Bergen Epilepsy Research Group (BERG). Hun er opptatt av god kommunikasjon mellom spesialisthelsetjenesten og alle som lever med epilepsi, gjerne med støtte av strukturerte pasientrapporterte data. Hun ønsker å jobbe for at personer med epilepsi blir godt ivaretatt også utenfor spesialisthjelsetjenesten, spesielt med tanke på tilrettelegging i skole og utdanning.