Kjell Heuser

Nevrolog PhD

Kjell Heuser er overlege ved Nevrologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus. Han har doktorgrad fra translasjonforskning på hjernens gliaceller (støtteceller) og epilepsi. Heuser driver basal- og genetisk forskning, med målsetting om å finne angrepspunkter for kurativ medikamentell epilepsibehandling. Han interesserer seg spesielt for inflammasjon (betennelsesprosesser) og rollen gliacellene har ved epileptiske anfall, samt prosessene som gjør at epilepsi oppstår (epileptogenese) og arrdannelser i hjernen.