Kjersti Li Tjørsvaag

Klinisk sosionom og familieterapeut

Kjersti Li Tjørsvaag er klinisk sosionom og familieterapeut ved Spesialsykehuset for epilepsi SSE. Hun er opptatt av familielivet til pasientene og at alle familiemedlemmene, spesielt barn og søsken, blir tatt godt vare på.