Mari Wold Henriksen

Lege PhD

Mari Wold Henriksen er lege i spesialisering ved Nevrologisk avdeling på Drammen sykehus, Vestre Viken HF. Hun har reist rundt i hele landet for å intervjue i underkant av 100 familier som lever med Rett syndrom, en sjelden og alvorlig utviklingsforstyrrelse med epileptiske anfall som en del av sykdomsbildet. Hun har erfaring fra nevrohabilitering og er opptatt av transisjonsfasen fra barn til voksen.