Marte Bjørk


Marte Bjørk

Nevrolog PhD, førsteamanuensis

Marte Bjørk er nevrolog, overlege ved Haukeland Universitetssjukehus og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen. Hun er opptatt av hvordan mors epilepsisykdom påvirker graviditet, fødsel og barnets videre utvikling. Marte Bjørk leder den nordiske studien SCAN-AED, som skal undersøke sammenhengen mellom antiepileptisk medikasjon og folsyre i svangerskapet og senere helseplager hos mor og barn.