Marte Bjørk

Nevrolog PhD, professor

Marte Bjørk er nevrolog, overlege ved Haukeland Universitetssjukehus og professor ved Universitetet i Bergen. Hun er opptatt av hvordan mors epilepsisykdom påvirker graviditet, fødsel og barnets videre utvikling. Marte Bjørk leder den nordiske studien SCAN-AED, som skal undersøke sammenhengen mellom antiepileptisk medikasjon og folsyre i svangerskapet og senere helseplager hos mor og barn. Hun leder Bergen Epilepsy Research Group (BERG), og hun leder TeraEpi sammen med Kaja Selmer og Kristina Gervin. TeraEpi er støttet av Norges Forskningsråd og har som målsetting å avdekke årsakene til fosterskade ved bruk av anfallsforebyggende legemidler i svangerskapet.