Marte Syvertsen


Marte Syvertsen

Lege PhD

Marte Syvertsen er lege ved Nevrologisk avdeling, Drammen sykehus, Vestre Viken HF. Hun leder epilepsiforskningsgruppen i Drammen. Gruppen fokuserer på klinisk og epidemiologisk epilepsiforskning, basert på sykehusets store og representative nedslagsfelt. Syvertsens hovedinteresse er juvenil myoklonusepilepsi (JME), den vanligste epilepsitypen som rammer ungdom.