Marte Syvertsen

Lege PhD

Marte Syvertsen er lege ved Nevrologisk avdeling, Drammen sykehus, Vestre Viken HF. Syvertsen har doktorgrad vedrørende forekomst av epilepsi, med fokus på generalisert epilepsi og ungdomsepilepsi. Hun har forsket spesielt på juvenil myoklonusepilepsi (JME) og er opptatt av sammenhengen mellom JME og prefrontal cortex/eksekutive funksjoner. Syvertsen er daglig leder for EpilepsiNett og kontakt for nettverket i region Sør-Øst.