Marte Syvertsen

Lege PhD

Marte Syvertsen er lege ved Nevrologisk avdeling, Drammen sykehus, Vestre Viken HF. Hennes doktorgradsarbeid handlet om forekomst av epilepsi, med fokus på juvenil myoklonusepilepsi (JME) og konsekvensene av eksekutive vansker. Syvertsen er leder for EpilepsiNett og ledet arbeidet med utvikling av spørreskjema og prosedyrer for brukerstyrt epilepsioppfølging i Norge. Hun har nå et tre-årig post.doc. stipende fra Helse Sør-Øst for å forske på effektene av dette.