Maryam Shirzadi


Maryam Shirzadi

Lege PhD

Maryam Shirzadi er lege ved Nevrologisk avdeling, St. Olavs Hospital. Hun har doktorgrad vedrørende hudreaksjoner knyttet til bruk av anfallsforebyggende medisiner. Shirzadi er kontaktperson for EpilepsiNett i region Midt.