Maryam Shirzadi


Maryam Shirzadi

Lege PhD

Maryam Shirzadi er lege ved Nevrologisk avdeling, St. Olavs Hospital. Hun har doktorgrad vedrørende hudreaksjoner knyttet til bruk av anfallsforebyggende medisiner.