Maryam Shirzadi

Lege PhD

Maryam Shirzadi er lege ved Nevrologisk avdeling, St. Olavs Hospital. Hennes doktorgradsarbeid handlet om hudreaksjoner knyttet til bruk av anfallsforebyggende medisiner.