Merete Bustetun Tschamper

Epilepsisykepleier, PhD-kandidat

Merete Bustetun Tschamper er sykepleier ved Spesialsykehuset for epilepsi SSE og har mer enn femten års erfaring med oppfølging av barn, unge og voksne med epilepsi. Hun har mastergrad om foreldres erfaring med bruk av videokonferanse i kommunikasjon med tertiær-helsetjenesten. Hun sitter i Norsk Epilepsiforbunds sentralstyre og jobber med en doktorgrad om helsekompetanse hos foreldre til barn med epilepsi.