Morten Lossius

Nevrolog PhD, professor II

Morten Lossius er nevrolog, overlege ved Spesialsykehuset for epilepsi SSE og professor II ved Universitetet i Oslo. Han leder forskergruppen Kompleks epilepsi ved SSE. Gruppen driver klinisk og pasientrettet forskning, med vekt på behandling, tilleggs-utfordringer, kartlegging av epilepsisyndromer og  psykogene ikke-epileptiske anfall.