Nann Christin Ek Hauge

Spesialsykepleier

Nann Christin Ek Hauge er spesialsykepleier og rådgiver ved Spesialsykehuset for epilepsi SSE og Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme. Hun leder gruppen med barneansvarlig personell ved SSE og brenner for å hjelpe barn som pårørende. Videre er hun opptatt av individuell undervisning og veiledning, slik at den enkelte blir best mulig rustet til å mestre hverdagen. Nann Christin Ek Hauge har også høy kompetanse på dobbeltdiagnosen epilepsi og autisme, som hun jobber med ved Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme.