Nils Erik Gilhus

Nevrolog PhD, professor

Nils Erik Gilhus er nevrolog, overlege ved Haukeland Universitetssjukehus og professor ved Universitetet i Bergen. Han ledet Bergen Epilepsy Research Group (BERG) i flere år, sammen med prof. Bernt Engelsen. Gilhus har vært særlig interessert i å benytte nasjonale registre og helseundersøkelser til å belyse konsekvenser av epilepsi og bruk av antiepileptiske medikamenter. Målet er å knytte funn til resultater av biomarkør-undersøkelser. BERG har særlig sett på svangerskap, fødsel og konsekvenser av mors epilepsi for barnet. I tillegg undersøkes EEG-data systematisk.