Nils Olav Aanonsen

Nevrolog

Nils Olav Aanonsen er nevrolog og leder Avdeling for Nevrohabilitering ved Oslo Universitetssykehus. Han har et sterkt engasjement for pasienter med sammensatte problemstillinger, hvor epilepsi ofte er ledd i et mer omfattende sykdomsbilde.