Sigrid Pedersen

Klinisk ernæringsfysiolog, PhD-kandidat

Sigrid Pedersen er klinisk ernæringsfysiolog tilknyttet Spesialsykehuset for epilepsi SSE. Hennes doktorgradsarbeid handler om diettbehandling hos barn med alvorlig epilepsi. Målet er å finne ut nøyaktig hvilke mekanismer som gjør at ketogen diett har en anfallsreduserende effekt. Det vet vi foreløpig ikke. Sigrid Pedersen er opptatt av forbindelsen mellom hjerne og tarm, et nytt og svært spennende felt. Kan det være slik at diettbehandling påvirker tarmbakteriene, som igjen påvirker hjernen og anfallsterskel? Pedersen er en aktiv og god formidler og har blant annet deltatt i Forsker Grand Prix.