Silje Alvestad

Nevrolog PhD

Silje Alvestad er nevrolog og overlege ved Spesialsykehuset for epilepsi SSE. Hun er post. doc. knyttet til SCAN-AED studien, som skal undersøke sammenhengen mellom antiepileptisk medikasjon og folsyre i svangerskapet og senere helseplager hos mor og barn. Hun er også nasjonal koordinator for EURAP studien (International Registry of Antiepileptic Drugs and Pregnancy).