Silje Systad

Spesialpedagog PhD

Silje Systad er spesialpedagog og jobber ved Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser. Hun har forsket på språkutvikling og nattlig epileptisk aktivitet.