Thea Kristine Stanghov


Thea Kristine Stanghov

Epilepsisykepleier

Thea Kristine Stanghov er epilepsisykepleier ved Drammen sykehus, Vestre Viken HF. Hun er ansvarlig for den daglige driften av brukerstyrt oppfølging for voksne pasienter med epilepsi i Vestre Viken. Hun monitorerer og følger opp innkomne pasientrapporterte data fra epilepsipasienter gjennom en nyopprettet digital plattform.