Thea Kristine Stanghov

Epilepsisykepleier

Thea Kristine Stanghov er epilepsisykepleier ved Drammen sykehus, Vestre Viken HF. Hun er ansvarlig for den daglige driften av brukerstyrt oppfølging for voksne pasienter med epilepsi i Vestre Viken. Hun monitorerer og følger opp innkomne pasientrapporterte data fra epilepsipasienter gjennom en nyopprettet digital plattform.