Thorsten Gerstner

Barnelege, PhD-kandidat

Thorsten Gerstner er barnelege ved Sørlandet sykehus, med epilepsi som spesialfelt. Han er opptatt av en tverrfaglig tilnærming til oppfølging av barn og unge med epilepsi.