Toni Berger

Lege PhD

Toni Berger er lege ved Nevrologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus og har en doktorgrad om årsakene til at epilepsi oppstår (epileptogenese). Han har blant annet forsket på aktivering og inaktivering av gener (epigenetiske mekanismer) i ulike hjerneceller.