Toni Berger

Lege, PhD-kandidat

Toni Berger er lege ved Nevrologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus og PhD-stipendiat i et EU-finansiert forskningsprosjekt. Berger forsker på årsakene til at epilepsi oppstår (epileptogenese), blant annet knyttet til faktorer som styrer aktivering og inaktivering av gener (epigenetiske mekanismer) i ulike hjerneceller.