Torleiv Svendsen

Nevrolog PhD

Torleiv Svendsen er nevrolog og overlege ved Sykehuset Innlandet, med epilepsi som spesialkompetanse. Hans doktorgradsarbeid handlet om effekt og tolerabilitet av nye anfallsforebyggende legemidler.