Torleiv Svendsen

Nevrolog, PhD-kandidat

Torleiv Svendsen er nevrolog og overlege ved Sykehuset Innlandet, med epilepsi som spesialkompetanse. Han forsker på effekt og tolerabilitet av nye antiepileptika, i kombinasjon med farmakokinetikk (hvordan kroppen omsetter legemidler).