Yvonne Modig Brensdal


Yvonne Modig Brensdal

Sosionom og familieterapeut

Yvonne Modig Brensdal er sosionom ved Spesialsykehuset for epilepsi SSE. Hun har master i familiebehandling og har engasjert seg i stress, alarmberedskap og hverdagskabalen for familier som lever med epilepsi hos barn.