Jeanette Koht

Leder søyle III: Helsetjenester og brukerstyrt epilepsioppfølging

Nestleder i Hjernerådet.

Nevrolog PhD, Oslo universitetssykeus.