Kristin Alfstad

Leder søyle II: Psykisk helse og dødelighet

Nevrolog PhD, Spesialsykehuset for epilepsi SSE, Oslo universitetssykehus.