Marte Roa Syvertsen

Leder EpilepsiNett

Grunnlegger av EpilepsiNett, ansvarlig for nettverkets daglige drift og administrasjon. Leder for søyle III: Helsetjenester og brukerstyrt epilepsioppfølging.

Forskningssjef, Drammen sykehus.

Lege PhD, Nevrologisk avdeling, Vestre Viken HF.