Ola Nakken

Forsker søyle I: Skolegang og yrkesaktivitet

Nevrolog PhD, Akershus universitetssykehus.