Hva kan EpilepsiNett gjøre for deg?


Pasient eller pårørende
Få løpende og komplett oppdatering om alt som skjer innen norsk epilepsiforskning ved å følge oss i sosiale medier.
Vestre Viken HF og Helse Bergen: Tilbud om brukerstyrt oppfølging. Du styrer selv kontakten med spesialisthelsetjenesten.

Pilotkommuner Drammen, Øvre Eiker og Lier
Lokale ressurspersoner i din kommune vet noe om din diagnose og kjenner oss i EpilepsiNett.
Tilgang til rådføring med landets fremstre eksperter innen epilepsiomsorg.
Direkte kommunikasjon mellom EpilepsiNett og hjelpeapparatet der du er.
Vi er tilgjengelige for skole, NAV, arbeidsplass.
EpilepsiNett-kontakt kan informere om epilepsi og/eller være med på møter. Ja det er sant. Det har vi satt av tid til. Vi kommer!
Flere pilotkommuner kommer, inkludert region Vest, Midt og Nord.

Fagperson kommunalt
Pilotkommuner Drammen, Øvre Eiker, Lier med flere.
Har du kontakt med noen som har epilepsidiagnose når du er på jobb? Elev, kollega, klient?
Spør EpilepsiNett. Vi svarer gjerne på spørsmål. Vi kan komme på møter.

Fagperson epilepsi
Bli en del av og bli kjent med den nasjonale spisskompetansen innen epilepsi-feltet.
Få invitasjon til felles møter og treffpunkt.
Delta i EpilepsiNetts forskningsarbeid om skole, utdanning og arbeid for unge med epilepsi.
Få kontakt med potensielle veiledere og rådgivere over hele landet.
Få en plattform for å gjøre ditt arbeid innen epilepsifeltet kjent for både fagmiljø og pasienter.
Følg oss i sosiale medier for løpende oppdatering på norsk epilepsiforskning.