Ledergruppe


Marte Syvertsen

Daglig leder

Les mer

Morten Lossius

Prosjektleder

Les mer

Nils Erik Gilhus

Fagansvarlig

Les mer

Marte Bjørk

Forskningsleder

Les mer

Kristin Alfstad

Medlem ledergruppe

Les mer

Jørn Mandla Sibeko

Medlem ledergruppe

Les mer