Marte Syvertsen

Daglig leder

Lege PhD, Drammen sykehus, Vestre Viken HF.

Ansvarlig for daglig drift av EpilepsiNett. Regional kontakt i helseregion Sør-Øst.