Sudden Unexpected Death in Epilepsy - SUDEP

Plutselig uventet død ved epilepsi (SUDEP, etter det engelske uttrykket) rammer en av tusen personer med epilepsi (1 av 4500 barn). Risikoen for SUDEP øker med økende antall generaliserte tonisk-kloniske anfall. Derfor er god epilepsibehandling viktig. 

https://sudep.org/sudden-unexpected-death-epilepsy-sudep