Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser

Oslo universitetssykehus

Caroline Lund, nevrolog PhD

Silje Systad, spesialpedagog PhD