Prosjekter


Antiepileptika i svangerskapet

SCAN-AED

Nordic register-based study of antiepileptic drugs in pregnancy

Brukerstyrt oppfølging ved epilepsi

Behovsstyrte kontrolltimer for voksne med epilepsi ved hjelp av digitalisert egenrapportering

Epilepsi, aldring og hukommelse

Multimodal undersøkelse av endokrine og kognitve endringer hos mennesker med epilepsi

Juvenil myokonusepilepsi - genetiske årsaker

BIOJUME

Biology of juvenile myoclonic epilepsy

Juvenil myoklonusepilepsi og impulsiv atferd

JME-Norge

Juvenil myoklonusepilepsi - en pannelappsykdom?

Kunnskap om epilepsi blant ungdom

Ungdom forsker for ungdom

Prediktorer for deltakelse i skole og arbeidsliv ved epilepsi

EpilepsiNett

Effekter av EpilepsiNett

Årsaker til epilepsi og utviklingshemming

Genetiske årsaker til tidlig debuterende epilepsi