Årsaker til epilepsi og utviklingshemming


Årsaker til epilepsi og utviklingshemming

Genetiske årsaker til tidlig debuterende epilepsi

Stipendiat Ida Stenshorne ved barneavdelingen Drammen sykehus, Vestre Viken HF, gjør systematiske genetiske analyser for å avdekke årsaker til tidlig debuterende epilepsi med påfølgende utviklingshemming (ofte kalt epileptisk encephalopati). Analysene gjennomføres i samarbeid med Nevrogenetisk forskningsgruppe ved Nevroklinikken, Oslo Universitetssykehus.