Antiepileptika i svangerskapet


Antiepileptika i svangerskapet
SCAN-AED

Nordic register-based study of antiepileptic drugs in pregnancy

SCAN-AED skal undersøke assosiasjoner mellom eksponering for antiepileptiske medisiner og folsyre i svangerskapet og senere helse hos mor og barn. SCAN-AED er et nordisk samarbeidsprosjekt og ledes av Marte Bjørk ved Haukeland universitetssjukehus. Målet er å kunne gi optimale råd om bruk av antiepileptiske medisiner og folsyre under svangerskapet for kvinner med epilepsi.