Epilepsi, aldring og hukommelse


Epilepsi, aldring og hukommelse

Multimodal undersøkelse av endokrine og kognitve endringer hos mennesker med epilepsi

Cognitive Health in Brain Disorders (CHBD) forsker på aldring og hukommelse ved fokal epilepsi. Studien ledes av Ira Haraldsen og har som hovedmål å bidra til kunnskap om hvordan hjernen utvikler seg etter hvert som vi blir eldre, spesielt ved epilepsi. Det gjøres en bred undersøkelse av studiedeltakerne, inkludert nevropsykologisk undersøkelse, MR av hodet, EEG, PET-skanning, luktesansundersøkelse og blodprøve. Dersom du har fokal epilepsi, er mellom 45 og 65 år og ønsker å delta i studien, kan du kontakte doktorgradsstipendiat Christoffer Hatlestad-Hall chhatl@ous-hf.no