Juvenil myoklonusepilepsi og impulsiv atferd


Juvenil myoklonusepilepsi og impulsiv atferd
JME-Norge

Juvenil myoklonusepilepsi - en pannelappsykdom?

Studien undersøker om personer med juvenil myoklonusepilepsi (JME) har felles atferdstrekk og om dette kan knyttes opp til sykdommens foreløpige ukjente årsak. Studien ledes av Marte Syversten ved Drammen sykehus, Vestre Viken HF. Det vil bli gjort avansert MR i samarbeid med NORMENT, senter for fremragende forskning. EEG nettverksanalyse og nevropsykologisk undersøkelse gjøres i samarbeid med Cognitive Health in Brain Disorders (CHBD). Epigenetiske analyser gjøres i samarbeid med Nevrogenetisk forskningsgruppe ved Nevroklinikken, Oslo Universitetssykehus. Miljømessige påvirkninger og oppvekst undersøkes i samarbeid med Forsknings og utviklingsavdelingen for Psykisk helse og rus i Vestre Viken HF.