Juvenil myokonusepilepsi - genetiske årsaker


Juvenil myokonusepilepsi - genetiske årsaker
BIOJUME

Biology of juvenile myoclonic epilepsy

BIOJUME (biology of juvenile myoclonic epilepsy) er en internasjonal multisenterstudie som har som mål og komme nærmere årsaken til juvenil myoklonusepilepsi (JME). JME er den vanligste formen for epilepsi som rammer ungdom. BIOJUME samler blodprøver fra personer med JME over hele verden og vil gjøre en genetisk assosiasjonsanalyse for å se om DNA fra personer med JME er annerledes enn DNA fra personer som ikke har JME. Hvis du har JME og ønsker å bidra i BIOJUME kan du kontakte studieansvarlig i Norge, Marte Syvertsen marsyv@vestreviken.no. BIOJUME ledes av professor Deb Pal ved King's College i London og Lisa Strug ved The Hospital for Sick Children i Toronto.