Kunnskap om epilepsi blant ungdom


Kunnskap om epilepsi blant ungdom

Ungdom forsker for ungdom

Elever i valgfaget "Forskning i praksis" ved Vestfossen Ungdomsskole skal forske på holdninger til epilepsi blant sine jevnaldrende. Ungdommene har utviklet spørsmål i samarbeid med EpilepsiNett leder Marte Syvertsen, kontaktlærer i EpilepsiNett ressursgruppe Øvre Eiker Kjersti Solum og Norsk Epilepsiforbunds ungdomskonsulent Bård Dalhaug. Mange unge med epilepsi forteller at de har følt seg mobbet eller utestengt. Prosjektet Ungdom forsker for ungdom ønsker å undersøke hvordan det ser ut fra motsatt kant. Hva vet ungdom om epilepsi? Ville de invitert en med epilepsi med seg hjem? Hvorfor/hvorfor ikke? Forskerne har laget et elektronisk spørreskjema som besvares av alle elevene ved skolen.