Prediktorer for deltakelse i skole og arbeidsliv ved epilepsi


Prediktorer for deltakelse i skole og arbeidsliv ved epilepsi
EpilepsiNett

Effekter av EpilepsiNett

Et eget forskningsprosjekt vil bli knyttet opp mot EpilepsiNett, ledet av forskningsansvarlig Marte Bjørk. Prosjektet vil legge vekt på prediktorer for gjennomføring av skole og deltakelse i yrkesliv for unge med epilepsi. Gjennom registerbaserte studier, vil vi undersøke hvilke faktorer som påvirker skole og arbeid for mennesker som lever med epilepsi, og vi vil undersøke om dette endrer seg i områdene hvor EpilepsiNett er aktivt.