Epilepsiforskning i Norge 2021

Rapporten skal gi en oversikt og mest mulig fullstendig bilde av vitenskapelige publikasjoner innen fagfeltet epilepsi i 2021, hvor en eller flere av forfatterne har arbeidssted i Norge.

Epilepsiforskning i Norge 2021 - EpilepsiNett rapport #2.pdf