Christoffer Hatlestad-Hall

Psykolog PhD

Arbeidssted: Nevroklinikken, Oslo universitetssykehus.

Spesialkompetanse: Kognitive forandringer hos personer med epilepsi. Avanserte EEG-metoder for analyse av hjernenettverk som er knyttet til kognitiv helse.