Katrin Begall

Epilepsisykepleier

Arbeidssted: Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus.

Spesialkompetanse: Forskningskoordinator i Bergen Epilepsy Research Group (BERG). Hovedansvar for brukerstyrt epilepsioppfølging ved Haukeland Universitetssjukehus siden 2020.