Morten Lossius

Nevrolog PhD, professor

Arbeidssted: Spesialsykehuset for epilepsi SSE. Universitetet i Oslo.

Spesialkompetanse: Leder forskergruppen Kompleks epilepsi. Klinisk og pasientrettet epilepsiforskning, med vekt på behandling, tilleggs-utfordringer, kartlegging av epilepsisyndromer og  psykogene ikke-epileptiske anfall.