Nils Olav Aanonsen

Nevrolog

Arbeidssted: Avdeling for Nevrohabilitering, Oslo Universitetssykehus. 

Spesialkompetanse: Epilepsi som ledd i et mer omfattende sykdomsbilde med sammensatte problemstillinger.