Torleiv Svendsen

Nevrolog PhD

Arbeidssted: Nevrologisk avdeling, Sykehuset Innlandet, Lillehammer.

Spesialkompetanse: Effekt og tolerabilitet av nye anfallsforebyggende legemidler.