Region Midt


Region Midt
Regional koordinator i region Midt opprettes i andre halvdel av 2020. Det etableres én pilotkommune i region Midt.