Regional kontakt

Marte Syvertsen

Lege, Nevrologisk avdeling, Drammen sykehus, Vestre Viken HF

Øvre Eiker kommune

Drammen kommune

Lier kommune

Modum kommune