Øvre Eiker kommune

Øvre Eiker kommune er første pilotkommune i EpilepsiNett. Øvre Eiker kommune har 18 000 innbyggere. En studie ved Drammen sykehus i 2014 viste at 108 av disse hadde epilepsi.

Ressursgruppen er under oppbygging og vil også få representant for brukere.


Ressurspersoner EpilepsiNett Øvre Eiker

Helsesykepleier Eiker videregående skole: Britt Håkonsen

Helsesykepleier Vestfossen ungdomsskole: Pia Hirvonen

Kontaktlærer Vestfossen ungdomsskole: Kjersti Solum

NAV ungdomsteam: Kristine Birgitte Sylte