Drammen kommune


Drammen kommune

Drammen er pilotkommune i EpilepsiNett, etter avtale med kommunalsjef for helsetjenester Anne Hilde Crowo. Nye Drammen kommune består f.o.m. 01.01.20 av Drammen, Svelvik og Nedre Eiker, med til sammen 100 500 innbyggere. En studie ved Drammen sykehus i 2014 viste at 552 innbyggere i Drammen og Nedre Eiker hadde epilepsi. Samlet sett for Nye Drammen estimeres det at 650 av innbyggerne har epilepsi.


Ressursgruppe EpilepsiNett Drammen

Helsesykepleier Marienlyst skole og helsestasjon for ungdom: Kristin Sundet

NAV ungdomsveileder: Laye Sakor

NAV fagkoordinator: Siri Bjerkheim

Brukerrepresentant: Elisabeth Pedersen