Drammen kommune

Drammen er pilotkommune i EpilepsiNett. Nye Drammen kommune består f.o.m. 01.01.20 av Drammen, Svelvik og Nedre Eiker, med til sammen 100 500 innbyggere. En studie ved Drammen sykehus i 2014 viste at 552 innbyggere i Drammen og Nedre Eiker hadde epilepsi. Samlet sett for Nye Drammen estimeres det at 650 av innbyggerne har epilepsi.


Ressurspersoner EpilepsiNett Drammen

Helsesykepleier Marienlyst skole og helsestasjon for ungdom: Kristin Sundet

NAV ungdomsveileder: Laye Sakor

NAV fagkoordinator: Siri Bjerkheim

Brukerrepresentant: Elisabeth Pedersen