Lier kommune

Lier er pilotkommune i EpilepsiNett. Lier kommune har 25 000 innbyggere. En studie ved Drammen sykehus i 2014 viste at 128 av disse hadde epilepsi.

Ressursgruppen er under oppbygging og vil også få representant for brukere.


Ressurspersoner EpilepsiNett Lier

NAV ungdomsveileder: Ida C. Hyldetoft

Leder 0-26/Helsetjenesten for barn og unge: Kristin Karlbom Sveaas